Just nu

Kalmar län

Skolinspektionen: Sorgligt att särskoleelevers krav avvisas

1:56 min

Mönsterås kommun vill att elever som har placerats i särskola på felaktig grund ska bevisa att de inte är utvecklingsstörda - annars kan det inte bli fråga om någon kompensation för det fel kommunen har gjort.

Skolinspektionen är mycket kritisk till den behandling medborgare därmed utsätts för.

Både Mönsterås och Västerviks kommuner kräver bevis för att ge ersättning till numera vuxna personer som tycker att deras liv påverkats starkt negativt av de felaktigt grundade placeringarna.

Skolinspektionen är mycket kritisk.

– Det är ju otroligt olyckligt och sorgligt att kommunen utsätter sina medborgare för sådan behandling, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör.

Barn i Sverige ska gå i ordinarie skola om de inte har en dokumenterad begåvningsnedsättning av allvarlig karaktär, och inte kan förväntas nå kunskapsmålen för grundskolan ens med kraftfulla stödåtgärder.

Flera nu vuxna personer i Västerviks och Mönsterås kommuner placerades under sin skoltid i särskola trots att det inte fanns en sådan dokumentation.

Kommuner kräver bevis

Enligt en dom emot Vellinge kommun i ett liknande ärende är kommunen skyldig att ersätta elever som har drabbats av sådana felaktiga placeringar. Men kommunerna vägrar alltså att göra detta om inte de drabbade eleverna först bevisar att de inte är utvecklingsstörda.

– Om man hävdar att man varit felaktigt placerad borde det väl vara viktigt att utreda om man tillhör särskolans personkrets, säger Göran Pettersson, utbildningschef i Mönsterås.

Men Ann-Marie Begler tycker inte att det är ett bra bemötande.

– Det är ju inte så att man ska behöva bevisa att man inte har en utvecklingsstörning. Det är upp till kommunerna att påvisa att de här eleverna har en utvecklingsstörning och att placeringen var korrekt. Om vi nu har konstaterat från Skolinspektionens sida att de här utredningarna inte är ordentligt genomförda, då tycker jag att det är ett minimikrav att kommunen träffar de här personerna, samtalar med dem, och ser på vilket sätt man kan hjälpa dem, säger hon.