Gotland

Högsby vill ha färjetrafik från Oskarshamn

Högsby kommuns ledande politiker ger sig nu in i debatten om färjorna till och från Gotland. I en gemensam skrivelse från kommunalrådet Ingemar Svanström (C) och oppositionsrådet Jonas Erlandsson (S) som lämnats in till Oskarshamns kommun kan man läsa att de menar att Oskarshamn är det bästa alternativet.

– Högsby kommun tycker att det är djupt olyckligt att detta län har svårt att enas kring viktiga infrastrukturella frågor, skriver politikerna enligt Oskarshamns-Tidningen. 

– Hamntrafiken är intimt förknippad med satsning på övrig infrastruktur så som vägar och järnvägar. En viktig pusselbit i det är självklart att denna hamn ska få fortsätta att trafikera Gotland, skriver Ingemar Svanström (C) och Jonas Erlandsson (S) också.