Kalmar

Sjukhus trodde friskt foster var dött –anmäler händelsen

En kvinna kom till sjukhuset och efter undersökning tolkade man hennes symptom som missfall och då satte man in behandling för att missfallet skulle fullbordas. Vid ett återbesök två veckor senare konstaterade man att fostret levde och graviditeten var fullt normal.

Kliniken har med anledning av detta infört rutinen att alltid genomföra två, av varandra oberoende, ultraljudsundersökningar. Allt för att minimera risken att detta ska hända igen.

Länssjukhuset i Kalmar har nu gjort en lex Maria-anmälan.