Många vill jobba inom kriminalvården i Västervik

I april väntas krimininalvårdsstyrelsen nya väntanstalt i Västervik öppnas och intresset för de 75 nya jobben har varit enormt stort.

Åsa Lindberg som leder personalrekryteringen säger att över elva hundra personer sökt jobben, som nu till stor del är tillsatta eller håller på att tillsättas. De allra flesta sökanden är från trakten och det har inte varit svårt att hitta kvalificerad arbetskraft till jobben, säger Åsa Lindberg till P4 Kalmar.

Förutom dryga 50-talet vårdare handlar det om arbetsledare och administratörer. Och anstalten kommer att inrymmas i Höghuset på Norra sjukhusområdet som nu håller på att byggas om.