Kritik mot regeringens hantering av E22:an

Företagen i södra och sydöstra Sverige ger bottenbetyg åt hur regeringen skött frågan om E22:an. Efter beslutet att flytta investeringar från E22:an till vägsatsningar på västkusten är det inte en enda företagare som tycker att regeringen skött sig mycket bra. Det visar en enkät som sydsvenska handelskammaren skickat ut. Över 80 procent av de 764 företagen som svarat på enkäten tycker regeringen skött sig dåligt eller mycket dåligt. Också regionerna får hård kritik även om de anses ha skött sig bättre än regeringen.