Mindre underskott än väntat i Kalmars ekonomi

Kalmar kommuns ekonomi är inte så svag som tidigare prognoser visat.  Det preliminära bokslutet för 2004 visar på ett underskott med 14,4 miljoner kronor vilket till och med är något bättre än budget för året. Störst underskott visar socialnämnden medan barn- och ungdomsnämnden redovisar det största överskottet.