Rollspel om världsfrågor

Idag startar den tolfte upplagan av det stora rollspelet kring FN-frågor på Stagneliusskolan i Kalmar. I spelet deltar 160 elever från femtontalet skolor i Sverige. I fokus står de mänskliga rättigheterna med tema som barn i väpnade konflikter och kvinnor som utsätts för hedersrelaterade övergrepp. 

Rollspelet håller på i tre dagar och man kommer att ta upp många viktiga ämnen som hur man kan minska spridningen av kemiska vapen och hanteringen av radioaktivt avfall. Inledningstalare i år är förre diplomaten Sverker Åström.