70 kubikmeter skog drabbad

Skogsvårdsorganisationens flyginventering av de stormdrabbade skogarna är nu klar och visar att nästan 70 miljoner kubikmeter skog utsatts, vilket är nästan lika mycket som tidigare bedömningar visat.

Av den samlade volymen stormfälld skog är 82 procent gran och 18 procent tall.

Som tidigare bedömt är Kronobergs samt Jönköpings län värst drabbade av stormen där hela 18 respektive 12 % av virkesförrådet skadats.

Som skadade träd räknas alla träd som är omkullblåsta, avbrutna under halva trädlängden eller som lutar mer än 30 grader.

Enstaka träd som skadats inne i annars oskadade bestånd kan ha varit svåra att uppfatta för inventerarna, de volymer som flyginventeringen resulterat i kan därför vara något underskattade.

Skogsstyrelsen kommer att fortsätta att inventera skadorna med hjälp av bland annat flygfotografering och satellitbilder.