Bättre ekonomi än väntat

Landstingets ekonomi var inte fullt så dålig förra året som man tidigare räknat med. Resultatet i budgeten har förbättrats med drygt 50 miljoner kronor.

Orsaken är att det dröjt innan man kunna se hur stor effekt dom påbörjade besparingarna fått. Fortfarande är dock underskotten stora. Sjukvårdsverksamheterna kostade mer än 110 kronor mer än man hade pengar til.