Statligt stöd till skogsägare presenteras idag

De skogsägare som drabbats av stormen kommer att få statligt bidrag för varje stormfällt träd som de fraktar ur sin skog.

Dieselskatten på skogsmaskiner plockas också bort tillfälligt. Det är huvuddragen i regeringens paket för att hjälpa dom drabbade skogsägarna.

Det ska också bli billigare att transportera på järnväg och stödet kommer också att handla om underhåll av vägar. Hela stödpaketet presenteras idag.