Försäkringskassan koncentrerar

Försäkringskassan planerar flytta till tätorterna och inrätta mottagningar på vårdcentralerna.

Idag blev Försäkringskassans utredning, som P4 Kalmar berättade om i förra veckan, klar.

Under första halvan av nästa år kommer kontoren i länets nio mindre kommuner att dras in till tätorterna Västervik, Oskarshamn och Kalmar. Kvar blir bara små mottagningar inne på vårdcentralerna.

Redan den första maj i år stuvar Kassan om sin organisation från områdesindelning till så kallad verksamhetsindelning. Sjukförmåner blir en avdelning och allt som har med familje-, handikapp- och äldreförmåner blir den andra. Dessutom samlas mer personal runt ledningen i Kalmar.

Kassan hoppas på sikt spara 350 000 kronor per år, bli mer beredd på framtida nedskärningar, men framför allt bli mer effektiv.

Fackföreningen ST träffas nästa vecka för att ta ställning till utredningen.