Fler sjukresor ska ske med buss

Framöver kommer allt fler länsbor förmås att åka buss istället för taxi när dom ska till sjukhusen.

En arbetsgrupp med med deltagare från landstinget, Kalmar läns beställningscentral och Kalmar länstrafik, KLT, ska arbeta fram ett nytt regelverk som gör det tydligare vem som har rätt till taxi vid sina sjukresor, och vem som klarar sig med kollektivtrafiken. Karl-Johan Bodell, vd för KLT säger att han tror man har klart ett nytt regelverk i höst.