Statliga bidrag gör gladare laxar

Laxen i tolv sydsvenska vattendrag ska få ett bättre skydd mot försurningens effekter. Naturvårdsverket ger från och med i år fullt statsbidrag till kalkning av de försurade vattnen. Kalmar län har fått 5,2 miljoner.

De ändrade reglerna kommer enligt verket att säkra skyddet av laxbestånden i bland annat Alsterån här i Kalmar län. Totalt har Naturvårdsverket fördelat 191 miljoner kronor till kalkning av försurade sjöar och vattendrag i år. Tidigare har den berörda kommunen fått betala 15 procent av kostnaden. Stormen över Sydsverige har ställt problem för den pågående kalkningen i flera vattendrag. Kalkdoserare har knäckts av fallande träd, andra har inte kunnat inspekteras för att de ligger under stormfällda träd. Flera doserare i åar har drabbats av strömavbrott.