Tågtrafiken igång tidigast onsdag morgon

Tågtrafiken mellan Emmaboda och Växjö beräknas enligt Banverkets senaste prognos kunna komma igång tidigast från onsdag morgon. Mellan Emmaboda och Kalmar beräknas sträckorna öppnas till helgen. Fram till dess att tågtrafiken fungerar fullt ut igen, ersätts samtliga förbindelser med buss.