Golfgrannar förlorade segsliten tvist

Ett dödsbo i Västervik har dragit fem tidigare styrelseledamöter i golfklubben inför rätta för att de i slutet av 80 -talet beslutade att borra en brunn på Ekhagens golfbana i Västervik.

Fastighetsdomstolen har redan gett dödsboet rätt i att värdet på deras fastighet kraftigt minskade på grund av att brunnen gjorde att fastigheten underminerades men efter att golfklubben gick i konkurs  ville dödsboet ändå ställa styrelsen till svars för bland annat allmänfarlig vårdslöshet o krävde skadestånd.

Men tingsrätten i Kalmar avvisar dödsboets krav. Rätten anser att ärendet i så fall är en fråga för miljödomstolen.