Timmerimporten fortsätter trots alla stormskador

Sågverket i Tvärskog väster om Kalmar är ett exempel på företag som valt att fortsätta importera timmer trots att det finns massor av stormfälld skog som måste sågas snarast i närområdet.

Verkställande direktören Johan Hansen säger att sågverket tidigare varit helt beroende av importen och att man därför måste upprättahålla de utlänska konktakterna för att efter att stormvirket sågats upp ha fortsatt virkestillgång.

För att hjälpa till med stormarbetet kommer Tvärskogs såg att öka sin produktion och anställa omkring tio personer.