Dygnslångt utsläpp på Åbro

Åbro Bryggeri i Vimmerby har släppt ut 50 ton lut i tre dygn innan läckaget upptäcktes efter helgen. Utspädd lut gick genom avloppet och till reningsverket i Vimmerby.

Företaget har lämnat en rapport om händelsen till Länsstyrelsens miljöenhet. Utsläppet orsakades av en ventil som öppnats av misstag. Reningsverkets utrustning eller funktion verkar dock inte har tagit någon skada, men den utsätts verkligen för hårdtest, nyligen släppte Arla i Vimmerby ut 10 ton salpetersyra som hamnade i reningsverket.