Banverket försvarar osäkra prognoser

De senaste veckorna har det varit ständiga negativa överaskningar för den som ivrigt väntat på att kunna börja åka tåg på Kust-till-Kustbanan. Banverkets prognoser har skjutits upp flera gånger. För ett drygt dygn sen talade Banverket om att ha hela sträckan klar nu vid lunchtid idag.

Men nu är det lördag som gäller innan hela sträckan Kalmar/Karlskrona - Göteborg går att färdas med tåg. Göran Olofsson är chef för underhållssektionen på Södra Banregionen:

Reporter Tobias Sandblad