CLAB tas över av SKB

Centrallagret för använt kärnbränsle CLAB, som ligger på Simpevarpshalvön drivs idag av OKG men nu förbereder Svensk Kärnbränslehantering SKB, att ta över driften.

Ett omfattande utredningsarbet har startat och ett övertagande kan ske om några år.

50-60 arbetstillfällen berörs och dom anställda skulle i så fall få nya som arbetsgivare.

Ett eventuellt övertagande görs för bredda SKBs egna kompentens oavsett var ett eventuellt slutförvar kommer att hamn i Oskarshamn eller Östhammars, de båda kommuner där platsundersökningar genomförs.