Anställd fick sluta efter att ha slagit larm

Solweig Ekh, kommunalråd i Högsby kommun, har ännu inte velat lämna någon kommentar till P4 Kalmars uppgifter igår att om att en tjänsteman inom kommunen är misstänkt för bedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Tjänstemannen polisanmäldes i höstas av Länsstyrelsen och enligt anmälan ska tjänstemannen ha lämnat oriktiga uppgifter som gjort att kommunen kunnat få ut mer än två miljoner kronor för mycket i statsbidrag för insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Länsstyrelsen polisanmälde tjänstemannen sedan anställda i Högsby kommun slagit larm. En av dom som hörde av sig till Länsstyrelsen har sedemera förlorat sitt jobb i kommunen med samarbetsproblem som motivering.

Högsby kommun har också låtit en revisionsbyrå granska vad som har hänt och byråns rapport visar bl.a att det lämnats felaktiga uppgifter under flera år och att kommunen helt saknar riktlinjer för handläggningen av LSS-ärenden.