Arbetslösa skogsarbetare - trots mängder med jobb

Det finns 61 arbetslösa skogsarbetare i Kalmar län.

Innan stormen var det 87 arbetslösa skogsarbetare.

- Flaskhalsen är skogsmaskiner, och skogsmaskinförare, säger Ingvar Henriksson på länsarbetsnämnden, som en förklaring till att det går arbetslösa skogsarbetare samtidigt som det finns mycket jobb att göra i skogen efter stormen.

- Faran är ju att gå ut att jobba med bara en motorsåg i skogen.