Naturbruksgymnasier föreslås bli friskolor eller kommunala

De tre naturbruksgymnasierna i Kalmar län, Valstad i Gamleby, Helgesbo utanför Mönsterås och Ingelstorp utanför Kalmar kan komma att byta huvudman nästa år.

Skolorna har länge drivits av landstinget och senare år av ett kommunalförbund. Men nu föreslår förbundet att två av skolorna blir friskolor med riksintagning, nämligen Valstad och Helgesbo, som får Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge som huvudman, medan Ingelstorp skulle fortsätta i kommunal regi.

Lars Gunnar Fransson rektor på Valststad säger att han tycker det här är en bra lösning. Hushållningssällskapet är en bra organisation.

- Jag hoppas att det här innebär att skolorna kan leva kvar och dessutom få fler elever, säger Lars Gunnar Fransson till P4 Kalmar.