Folkpartiet går längre i vårdregionsdebatten

Folkpartiet vill inte bara avskaffa landstingen utan också försäkringskassorna och istället skapa mellan sex och tio vårdregioner med ansvar för både sjukvård och sjukvårsäkring.

Den senaste tiden har framtiden för landstingen kommit i fokus när flera politiker från olika partier talar om att skapa större vårdregioner istället.

Folkpartiet går alltså ännu längre när det talar om att också avveckla försäkringskassan som egen organisation. 

Länets folkpartistiska landstingsråd Lars Hamrin säger till P4 Kalmar att det finns många beröringspunkter mellan Försäkringskassans och sjukvårdens arbete och att man genom en gemensam organisation kan arbeta på ett mer effektivt och bättre sätt.