Bra utveckling på pensionspengar

Det har varit ett bra år för de kommuner i länet som valt att vara med i Kalmar läns pensions Kapitalförvaltning och där avsätta pengar för de framtida pensionsutbetalningarna.

Pengarna som är placerade i aktier och räntebärande papper ökade i värde under 2004 med 101 miljoner.

De flesta av länets kommuner, och även landstinget, sparar till de anställdas pension med hjälp av Kalmar läns pensions Kapitalförvaltning.