Befolkningen minskade i länet 2004

Efter uppgången 2003 har folkmängden i Kalmar län under förra året sjunkit. SCB:s siffror för förra året visar på en nedgång med 390 personer. Totalt lever i dag 234 496 personer i Kalmar län.

Fortfarande avlider fler personer i länet än det föds barn. 

Enligt Regionförbundet beror minskningen även på den negativa arbetsmarknad som länet har, bland annat många varsel.  

Kalmar, Oskarshamn samt Torsås kommuner ökade sin folkmängd med tillsammans 313 nya invånare under år 2004.

Övriga kommuner redovisade en nedgång. Västerviks är en av de kommuner i landet som förlorade flest invånare, 2004 minskade befolkningen med 202 personer.