Elevassistent dömd för misshandel av elev

En elevassistent har dömts till villkorlig dom och böter för att ha misshandlat en elev på slottsskolan i Borgholm.

Elevassistenten ansvarade för en kvarsittning där eleven uppehöll sig, trots att han enligt assistenten inte hade där att göra. I samband med att han försökt bli av med eleven finner Kalmar tingsrätt det utrett att han medvetet knuffat eleven mot en vägg, vridit upp hans arm på ryggen, tagit ett kortvarigt grepp om hans hals och lagt sig på honom när han låg ner, vilket gjorde ont på eleven.

Tingsrätten ser inget som försvarar elevassistentens våld och dömer honom därför alltså till villkorlig dom och böter. Eleven får dessutom 8000 kronor i skadestånd.