Friskola får inte köpa kommunala skolluncher

Friskolan i Mörbylånga kommun får inte köpa skolluncher av kommunen till sina elever. Friskolan har sen tidigare fått rätt att använda Glömmingeskolans slöjdsal vissa dagar till slöjdundervisning och ville därför också de dagarna köpa skollunch till de 15 elever det handlar om. Men skolnämnden säger nej.

Enligt kostchefen skulle det inte vara något problem att laga mat till ytterligare elever. Friskolans elever äter ändå i Glömmingeskolans matsal, men bara sin egen medhavda mat. Det skriver Barometern.