Pastor Åke Green friad av hovrätten

Pingstpastor Åke Green från Borgholm på Öland ska inte straffas för sin predikan i Borgholm sommaren 2003 där han fördömde homosexuellas livsstil och bland annat talade om homosexuella som ”cancersvulst på samhällskroppen”.
Göta hovrätt friar pastor Green och ogillar åtalet om hets mot folkgrupp.

Hovrätten säger i domen att det inte finns något som tyder på att Åke Green använt predikan som en täckmantel för att angripa homosexuella. Avsikten var istället att förklara och lägga ut en trosuppfattning och syn på bibeltexter