Mer träd kan tas bort längs järnvägarna

Som en följd av de extrema problem som stormen skapat för järnvägstrafiken kan Banverket komma att ta bort ännu mer träd längs järnvägarna framöver.

Ett mått som nu diskuteras och som man nyligen använt på Blekingebanan är att man från spåret med en 45-gradig vinkel drar en linje snett uppåt utåt. Över den linjen ska det vara fritt från träd.

Göran Olofsson som är chef för Södra Banregionens undershållssektion säger till P4 Kalmar att det inte är realistiskt att göra det här på hela järnvägsnätet, men att det definitivt är något man kommer ta i övervägande på utsatta delar.

I södra banregionen där Småland, Blekinge och Skåne ingår har 550 kontaktledningsstolpar fått bytas ut, än fler har fått lagas och 50 kilometer nerriven ledning har fått plockas upp, lagas, eller helt bytas ut.