Konstverk i Västervik ska inventeras

Allt fler krav på iordningsställande av de många utomhuskonstverk som finns i Västerviks kommun, gör nu att kommunen tänker ta ett helhetsgrepp för att få kontroll över konsten.

Och framöver planeras nu att samtliga utomhuskonstverk ska inventeras; där alla ska märkas och registreras, vidare undersökas för att se om de behöver åtgärdas och man ska också tydligt konstatera var ansvaret för dom ligger. Idag är det lite oklart, och överhuvudtaget saknas idag en samlad bild över konstverksläget.