Fortsatta el och teleproblem

På måndags eftermiddagen var fortfarande över 4000 abonenter i länet utan ström. Flest cirka 3000 är sydkrafts kunder. Kreab har runt 750 kunder utan ström, dessutom är flera som tillhör olika mindre bolag strömlösa.
Också telefonerna har drabbats och många har haft eller har teleavbrott.