Gemensamt krav på statligt brandflyg

Landshövdingarna i södra Sverige går ut i ett gemensamt krav på att staten ska betala för brandflyget.  Behovet av brandflyg förväntas bli extra stort med tanke på allt ris som kommer att ligga i skogarna efter vinterns oväder och att det dessutom kommer att finnas mängder av skogsmaskiner ute i terrängen.

Fram till 2003 stod staten för kostnaderna men senaste året fanns brandflyg bara i Kalmar och Jönköpings län och då finansierat av kommuner och landsting.