Smålandstimmer kan bygga upp Aceh

Stormfällt timmer från Småland kan hjälpa till att bygga upp den tsunami-drabbade indonesiska provinsen Aceh.

Det är Världsnaturfonden, WWF, som föreslår att en del av Sveriges utlovade bistånd kan utgå i form av stormvirke.

Det behövs tre miljoner kubikmeter trävaror för att bygga 500000 bostäder åt den hemlösa befolkningen i Aceh, skriver ATL.