Orkanen kostade kommunerna 13,4 miljoner kronor

Nu har länets kommuner räknat samman hur stora kostnader dom haft till följd av orkanen Gudrun.

Redovisningen ska ligga till grund för den ansökan som Sverige ska göra från EU:s solidaritetsfond och som medlemsländerna kan söka pengar ur efter naturkatastrofer.

Och det är stora siffror det handlar om.

Sammanlagt har kommunerna haft kostnader på omkring 13 miljoner fyra hundratusen och då har Västervik inte kunnat lämna uppgifter ännnu. Det visar en rundringning som P4 Kalmar har gjort.

Emmaboda kommun drabbades hårt av orkanen och Emmaboda är också den kommun i Kalmar län som haft dom allra högsta kostnaderna 4,5 miljon kronor. Av de miljonerna har Emmabodas kommunala elbolag har haft kostnader på 2,8 miljoner.

Samtidigt som kommunerna har redovisat kostnader som de kan få ersättning för, har många också räknat på totala kostnader som i många fall är långt högre. Till exempel räknar Högsby kommun med att dom har förlorat 20 miljoner när stora delar av den skog som kommunen äger förstörts.

Dessutom har ju många kommunanställda arbetat under ordinarie arbetstid med orkanens efterverkningar och har då fått lägga allt annat åt sidan, vilket inte heller är något man får ersättning för.

Nu ska ansökningarna behandlas av Näringsdepartementet och den 18:e mars ska ansökan ha inkommit till EU kommissionen.