Brister i vård till dementa

16 gravt dementa på gruppboendet Törnvägen i Madesjö i Nybro kommun får inte den omsorg dom borde ha rätt till.
Länsstyrelsen i Kalmar län har gjort intervjuer och besök som visar på stora brister i hygien och städning. Frukost serveras strax innan lunchen och man har ljugit om vad klockan är för att få gamla att gå och lägga sig.

Flera boenden låses in på sina rum, trots att inte alla klarar av att öppna inifrån på egen hand. Anhöriga upplever att deras närstående är understimulerade och blir oroliga. Dom får aldrig komma utomhus eller gå på promenad.
Förra året minskade personaltätheten på flera äldreboenden i Nybro, bland annat på det aktuella demensboendet i Madesjö.