Plan- och bygglag ändras för att ta hand om virke

Regeringen beslutade idag att ändra i plan- och bygglagen för att kunna göra undantag från vissa bestämmelser i samma lag. Förslaget har kommit till för att snabbt kunna ta hand om den stora mängd virke som blåste omkull vid stormen den första veckan i januari.

Plan- och bygglagen säger annars att det krävs bygglov för att anordna ett upplag, i det här fallet av virke.

Regeringen vill att undantagen ska kunna göras om det inträffat en naturhändelse med osedvanligt omfattande negativa effekter på miljö eller egendom.

Närmast skickas nu en remiss till Lagrådet med ett förslag till lagändringen.