Beslut om Green till HD dröjer

Den blir inget snabbt beslut i frågan om målet mot pingstpastor Åke Green från Öland ska föras vidare till Högsta domstolen. Riksåklagaren (RÅ) tar ställning först en bit in i mars.

Åke Green dömdes i Kalmar tingsrätt till en månads fängelse för att ha hetsat mot homosexuella i en predikan i Borgholm sommaren 2003. Men i fredags friades han av Göta hovrätt.

Överåklagare Sven-Erik Alhem, som ansvarar för hatbrott i den nya åklagarorganisationen, har redan rekommenderat RÅ att driva målet vidare till HD. Han har pekat på hur rättsprinciper som yttrande- och religionsfrihet här kolliderar med skyddet för utsatta minoriteter.