Stormen blev dyr nota för försäkringsbolagen

Försäkringsförbundet har nu gjort klart sin uppskattning på hur mycket stormen i januari har kostat - och notan landade på 4,2 miljarder kronor.

Enligt Anders Beskow, vice vd på Försäkringsförbundet, ser det ut som att hälften av försäkringsbolagens kostnader kommer att gå till att täcka skador på skog och hälften till skador på egendom, men att läget kan förändras när förbundet får en helhetsbild över alla skadeanmälningar.

Det är nu snart sex veckor sedan orkanen Gudrun drog in över södra Sverige och skoningslöst skövlade såväl träd som telefonstolpar, elledningar och hustak.