Psykiskt funktionshindrade befrias från avgift

Vissa psykiskt funktionshindrade befrias nu från den avgift för distriktssköterskebesök som stört deras medicinering. Avgiften på 80 kr per besök fick hård kritik från psykiatrin och anhöriga. P4 Kalmars granskning visade att landstingskansliet som beredde avgiften aldrig lyssnade på psykiatriläkarna.

Nu är de psyksjukas egen organisation RSMH nöjda med de värst drabbade avgiftsbefrias, men beklagar att andra svaga grupper utan diagnos eller missbrukare fortfarande måste betala.