Vägarna blir sämre när timmertransporter sker under tjällossningen

Vägarna i länet kan bli sämre på grund av alla timmerstransporter efter orkanen Gudrun. Många transporter måste göras under tjällossningen och kan innebära ovanligt stora skador.

Björn Svensson som är väghållningsansvarig för kalmar län på Vägverket säger att man ska försöka hålla dom riktigt tunga transporterna till några speciella vägar för att minska risker.

Men det betyder samtigt att man måste lasta om på flera ställen något som ökar risken för olyckor.