Kalmar län

Satsning på psykologer ska ge snabb hjälp

1:43 min

Du som behöver prata med en psykolog ska i dag ha större möjlighet att göra det än förr. Framförallt ska man inte behöva vänta så länge att problemen förvärras. Det är tanken i landstingets satsning på psykologer på vårdcentralerna som utökats i antal de senaste åren. Nu finns pengar till 24 psykologer.

– Vi försöker ha snabb tillgänglighet så man kan komma till oss inom två veckor och ge en behandling så man slipper kontakta vården mer, säger psykologen Erik Wallmark som satt upp målen på Esplanadens hälsocentral i Västervik för hösten.

Att ta hjälp av en psykolog när vi mår dåligt är något som många kanske uppfattar som omöjligt, med höga trösklar där bara de som mår riktigt dåligt kan få hjälp. Media berättar också om personer som inte upplever att de fått den hjälp de behöver och där det också funnits rena missförhållanden inom psykiatrin.

Bra plats att arbeta ifrån

Men samtidigt sker alltså en satsning på att få fler psykologer på vårdcentralerna. I dag finns pengar till 24 psykologer som ska vara tillgängliga. En av de nyanställda är Karolina Stenudd som precis börjat jobba i Gamleby och Västervik och ser just vårdcentralen som ett bra ställe för psykologerna att verka från.

– En spännande plats att möta patienterna på, i en situation där problemen inte hunnit bli så fastlåsta, livet har inte anpassats utifrån psykisk ohälsa utan det finns en hel del resurser kvar.

Hoppas på fortsättning

På Esplanadens Vårdcentral i Västervik har man inte bara använt sig av de extra pengarna från landstinget utan också satsat en del av den egna budgeten på psykologer, vilket gjort att Erik Wallmark som tidigare jobbade ensam i dag har två kollegor på halvtid.

– Vår förhoppning är att Kalmar läns landsting ska fortsätta att satsa ännu mer på psykologer för att förebygga psykisk ohälsa, som också är relaterad till kroppslig ohälsa, för tänk om du har varit med om något svårt i ditt liv, så tänk hur det känns i din kropp.