Kalmar län

Regionförbundet anlitade ifrågasatta konsulter

Regionförbundet i Kalmar län är en av de som har köpt tjänster från företaget Kommunlex, som uppmärksammades i TV4:s Kalla Fakta på söndagen. Där visas hur Kommunlex anlitats som föreläsare inför handläggare som jobbar med assistans till funktionshindrade, och att de där uppmanar till att ge så lite assistans som möjligt.

Kalla Fakta visade hur Kommunlex anlitades som föreläsare inför handläggare som jobbar med assistans till funktionshindrade.

Företagets uppmaning till handläggarna var att ge så lite assistans som möjligt.

Föreläsaren skämtade också om människor som har behov av hjälp med sin personliga hygien.

Regionförbundet i Kalmar har två gånger under 2013 anlitat den här firman, dels för en kurs i januari om försörjningsstöd, dels i maj om demensomsorg.

Enligt Kommunlex finns även Kalmarsunds gymnasieförbund och länsstyrelsen i Kalmar län bland kunderna.