Oskarshamn/Västervik

Total sekretess i upphandling av Gotlandstrafiken

I natt gick anbudstiden ut för Gotlandstrafiken från första februari 2017. Men det är sträng sekretess på Trafikverket så det dröjer innan vi får veta vem som vill sköta den statliga färjetrafiken. Ett rederi sägs vara intresserade av sommartrafik till Västervik.

Det som händer nu är att Trafikverket börjar gå igenom anbuden för att se att alla skall-krav är uppfyllda. Det är de krav som alla måste klara av för att få sköta Gotlandstrafiken. Där efter begärs förtydliganden in från intresserade rederier om det behövs.

De som klarar sig så långt utvärderas för att se vilken restid och miljöpåverkan de erbjuder. Där efter bjuds de bästa anbudsgivarna in in till Trafikverket för att berätta mer utförligt om hur de har tänkt sköta Gotlandstrafiken, och Trafikverket kan ställa frågor.

Efter det ska Trafikverket gå igenom de anbud som fortfarande är med och värdera dem. Och den som klarar det bäst och är billigast får uppdraget att sköta Gotlandstrafiken från 1 februari  2017 till 31 januari 2027. Det kan bli olika rederier som sköter södra linjen mellan Visby och Oskarshamn och den norra linjen mellan Visby och Nynäshamn.

Enligt Oskarshamnstidningen finns det ett rederi som är intresseradet av att köra sommartrafik till Västervik också.

Om inget av anbuden är tillräckligt bra finns möjligheten att sköta trafiken med statliga färjor. Trafikverket har fått regeringens uppdrag att utreda egna färjor. Den 23 december ska rapporten vara klar, men precis som för upphandlingen så gäller sträng sekretess.