Vimmerby/Sverige

Många kommuner saknar biblioteksplan

2:29 min

Trots att alla kommuner sedan 2005 ska ha en politiskt antagen plan för sin biblioteksverksamhet är det fortfarande många kommuner som saknar en sådan. Det visar en sammanställning som Kungliga biblioteket, KB, har gjort.

- Från början var tanken att man skulle skaffa de här planerna för att man hade funnit att skolbiblioteken i kommunerna var väldigt eftersatta, och man ville med den här övergripande kommunala biblioteksplanen samla all biblioteksverksamhet så att de kunde samverka med varandra, man skulle kunna utnyttja resurserna bättre inom kommunen, och man behövde inte göra dubbeljobb, säger Cecilia Ranemo, utredare på KB.

Sedan 2005 finns ett krav i bibliotekslagen att varje kommun ska ha antagit en särskild biblioteksplan, men en sammanställning som KB har gjort visar att det fortfarande är långt i från alla kommuner som uppfyller kravet.

15 procent av kommunerna har ännu inte skaffat sig någon biblioteksplan och nära hälften av kommunerna har en så gammal plan att den inte längre är aktuell.

Eksjö kommun är en av kommunerna som aldrig haft någon biblioteksplan.

– Vår ambition har varit att komma i gång med det här arbetet i höst, och anledningen till att vi inte kommit igång med det tidigare är att vi har haft en ganska komplicerad arbetsmiljösituation på biblioteket sedan lång tid tillbaka, säger Johan Gärskog, kulturchef i Eksjö.

Bara drygt en tredjedel av alla kommuner, 34 procent, har alltså en aktuell biblioteksplan. Vimmerby kommun är en av dem.

Margrete Halvardsson är bibliotekschef i Vimmerby och hon säger att biblioteksplanen har varit väldigt viktig.

– Det är ett sätt att strukturera biblioteksarbetet och visa den politiska målsättningen med biblioteken i kommunen - vad man vill med dem, vad vi ska uppnå, hur vi ska jobba, vad man ska lägga fokus på.

Med fler och bättre biblioteksplaner, som framför allt är uppföljningsbara, skulle vi kunna få bättre biblioteksverksamhet runt om i landet, säger Cecilia Ranemo på KB.

– Och då tänker jag framför allt på skolbiblioteken som är eftersatta eftersom drygt 210 000 elever fortfarande saknar tillgång till sin lagstadgade rätt att ha ett skolbibliotek. Och det här kanske man kunde förbättra om man hade en bättre kommunal plan för vad biblioteken i kommunen ska göra.