Kalmar län

Landstingets planerade skattehöjning kvarstår

1:13 min

Den styrande rödgröna majoriteten i landstinget håller fast vid sina planer på att höja skatten. Men de går sina politiska motståndare till mötes på 20 andra områden. Det står klart efter dagens landstingsstyrelsemöte, där det märktes på debattnivån att vi närmar oss ett val.

Rätten för bland annat sjuksköterskor och undersköterskor att få gå upp till heltid engerade både Kristemokraternas Gudrun Brunegård och Socialdemokraternas Yvonne Hagberg. Däremot var de oeniga om hur man ska gå till väga, och därmed oeniga om vad det ska stå i den landstingsplan som politikerna diskuterade idag och som sedan ska klubbas på fullmäktige om några veckor.

– Vi har stora pensionsavgångar framför oss. Om vi ska kunna attrahera nya måste vi lägga en grund som man kan försörja sig på och inte är beroende av make eller sambo, sa Gudrun Brunegård (KD).

Medan Brunegård och alliansen ville att landstinget skulle slå fast att sysselsättningsgraden ska öka bland medarbetarna varje år, så menar Hagberg och majoriten att man inte kan förutsätta att alla vill gå upp och jobba heltid.

– Vi har många som inte vill arbeta heltid och ibland vill man det, sa Yvonne Hagberg.

Hon vill visserligen ge medarbetarna möjlighet att gå upp i tid, men menar att man kan inte skriva in ett löfte i en landstingsplan utan att öronmärka pengar till den. Därför föreslog majoriteten att landstinget nu ska ta fram en modell så man kan mäta hur många som har den sysselsättningsgrad som de önskar.

Det här var ett exempel av mängder som finns med i landstingsplanen för de kommande tre åren. Den ska fastställas på fullmäktige om några veckor och dagens landstingsstyrelsemöte kan sägas i praktiken vara sista chansen att på allvar göra några ändringar i förslaget.

På 20 punkter gick majoriteten sina politiska motståndare till mötes idag. Men inget av de som kostar pengar. Skatten är man fortsatt oeniga om, liksom behovet av att landstinget går med 2 procents överskott. Och det gavs flera tecken på att förmågan att ta ansvar för landstingets ekonomi kommer bli en viktig ingrediens i valrörelsen.

– Det är en viktig signal, sa Anders Henriksson (S), när han inledde diskussionen om landstingsplanen, med att argumentera för att landstinget i Kalmar län tar ansvar och bland annat ser till att klara kravet på att gå med 2 procents överskott även nästa år.

Men argumentationen görs med lite olika utgångspunkter. De rödgröna höjer skatten med 50 öre och lyckas därmed klara överskottsmålet. Alliansen tycker majoriteten inte gått till botten med frågan varför kostnaderna inom sjukvården bara ökar och ökar. Och därmed inte är ansvarsfulla.

– Medborgarna står, om olyckan är framme och ni vinner valet, inför nya skattehöjningar om ett år, sa Christer Jonsson (C).

Alliansen menar att det räcker med 25 öres skattehöjning. Skillnaden på förslagen är drygt 100 miljoner kronor, där vi tidigare berättat om alliansens skuggbudget, som innebär att de vill slopa satsningen på att ge äldre över 85 år gratis sjukvård, ge mindre pengar till kollektivtrafiken, och alltså nöja sig med 1 procents överskott.

För en familj med två löntagare med inkomster runt 30 000 kronor blir det hur som helst en skattehöjning med både förslagen, 1200 kronor om året eller 2400 kronor om året med respektive förslag.