Sverige

Risk för tidig födsel efter fetmaoperation

2:06 min

Kvinnor som genomgår en fetmaoperation före sin graviditet har en ökad risk att föda för tidigt och att barnet väger för lite. Det visar en studie från Karolinska institutet som publiceras i British Medical Journal.

Antalet personer som opereras för fetma har åttafaldigats – från ca 1 000 till 8 000 – på tio år. Som en följd ökar antalet graviditeter där mamman opererats. Nu visar en studie från Karolinska institutet att kvinnor som genomgått en fetmaoperation har en ökad risk att föda för tidigt. Dessutom ökar risken för att barnet är underviktigt vid födseln.

Sofie opererades för fetma för flera år sedan, och är gravid.

– Jag är orolig för att barnet inte ska få tillräckligt mycket näring och växa som det ska och att det ska födas för tidigt, säger hon.

Sofie säger att oron kommer från att hon hört och läst andras berättelser. Och nu visar en ny studie från Karolinska institutet att hennes oro är berättigad.

Forskarna har studerat 2 500 barn som fötts av fetmaopererade mammor, och jämfört dem med 12 500 barn till mammor som inte genomgått operationen. Resultaten visar att barn till fetmaopererade mammor löper dubbelt så stor risk att födas för tidigt jämfört med kontrollgruppen, och dessutom ökar risken för att barnet är undernärt vid födseln. Anledningen till att det ser ut såhär är oklar, säger förlossningsläkaren Olof Stephansson –  en av författarna till studien.

– Vi vet inte om det är operationen i sig eller om det är så att kvinnor generellt har ett försämrat näringsintag efter operationen, och därför måste se över kosten, säger han.

Men trots att fetmaoperationer ökar risken för för tidigt födda och undernärda barn så finns det ingen anledning att avråda opererade kvinnor att bli gravida, säger Olof Stephansson.

– Vi ska samtidigt veta att kvinnor som har rejäl fetma har ökade risker i sig under graviditet. Det jag säger är inte att man ska undvika att bli gravid om man är opererad. Däremot måste vi ta hand om dem lite extra i mödravården, säger Stephansson.

Sofie har varit gravid tidigare, men det här är första gången sedan operationen. Och hon tycker att barnmorskan har gett extra stöd.

– Min barnmorska säger att jag får extra ultraljud för att kolla barnets tillväxt, och vissa saker äter jag extra när jag är gravid.

Vad är det du får extra?

– Nu äter jag mer järn och folsyra än vad jag gjorde innan.