Ruda

Änglamarken ligger i Ruda

Änglamarken finns i Rudalund utanför Ruda i Högsby kommun. Eller åtminstone en bit av den. Miljön är en kontrast till de tomma husen i samhället bara någon kilometer bort. Det är där länets nyaste naturreservat ligger.

För många Rudabor och Högsbybor är det platsen där man under 1900-talet dansade och festade. De årliga "Rudalundsfesterna" under sommaren är ett känt begrepp för ortsbefolkningen. Då monterades flera dansbanor upp inne i bland de många jätteekarna i betesmarken.

Där kunde man dansa till alla de senaste dansbanden och flera kända artister uppträdde där under senare år, som till exempel Bobbysocks och Bröderna Djup. Bröderna har också publikrekordet på 7 500 personer. Sista festen ägde rum 2001.

– Det här var stället som alla träffades på, berättar Rudabon Hans Hansson som samlat på material om festplatsen under åren.

Tiden står stilla

Nu finns det två dansbanor kvar bland ekarna. En gul och en brun dansbana som sakta men säkert håller på att bli ett med naturen.

Bredvid området går järnvägen mellan Kalmar och Linköping. Emån rinner sakta förbi mellan ekarna. Det är som tiden står stilla, och tidens gång störs då och då när tåget rasslar förbi i tystnaden.

Naturreservatet är nästan 43 hektar stort. Och att det blev reservat beror på de många jätteträden, djurens betande, kuperade landskapet och närheten till Emån. Här finns, enligt länsstyrelsen flera mikroklimat som bidrar till den biologiska mångfalden.

– Tänk på att de här jätteekarna innehåller minst 1 500 olika arter som lever här i de här "höghusen", berättar Malin Miller från länsstyrelsen.

Nu börjar jobbet med att skylta upp så att besökarna hittar till det vackra och säregna området utanför Ruda.

Till våren är det meningen att det ska bli stor invigning av naturreservatet med landshövdingen i spetsen.