Solceller mer effektiva av musik

Solceller gillar pop och rock bättre än klassisk musik, enligt en studie gjord av forskare vid ärevördiga Imperial College i London. Bakgrunden är den så kallade piezoelektriska effekten. Detta är en välkänd egenskap hos vissa material som innebär att en elektrisk spänning skapas när man utsätter materialet för mekaniskt tryck.

Forskarna undersökte därför hur ljudvibrationer påverkar solceller av nanotrådar. Ljudvibrationerna får nanotrådarna att röra på sig vilket innebär ett tryck på materialet som i sin tur skapar en elektrisk spänning.

Denna extra spänning innebär att solcellerna blir mer effektiva på att omvandla solljus till elektricitet. Upp till 40 procent högre effektivitet mätte forskarna upp när solcellerna utsattses för musik. Och pop och rock fungerade alltså bäst, enligt forskarna beror det på att de innehåller mer ljud med hög frekvens.