Kalmar

Tog sig in i sin egen patientjournal – åtalas

En läkarsekreterare på länssjukhuset i Kalmar misstänks ha gått in i patientjournaler och är nu misstänkt för dataintrång och brott mot tystnadsplikten. Dels har hon tagit sig in i sin egen patientjournal – dels har hon kommit åt uppgifter i en död persons journal.

Vid flera tillfällen under första halvåret 2012 har läkarsekreteraren läst ur sin egen patientjournal, enligt åklagaren. Hon har också läst och spridit vidare uppgifter ur en avliden persons sjukjournal.

Som bevisning har åklagaren bland annat loggar från journalsystemet och uppgifter från vittnen. Rättegången hålls i nästa vecka.