Kalmar län

Ackreditering saknas – men analyser av cellprover kontrolleras

1:47 min

De kvinnor i länet som varje år får lämna cellprover för att man ska kunna upptäcka livmoderhalscancer kan känna sig lugna. Det är budskapet från verksamhetschefen på länssjukhuset, Bente Transö. Hon försäkrar att de har ett systematiskt kvalitetsarbete och att alla prover där det finns frågetecken granskas av kollegor, men att de bara ännu inte ansökt om att bli ackrediterade.

18 000 kvinnor i Kalmar län får varje år lämna cellprover som granskas i mikroskopen på avdelningen för klinisk patologi och cytologi på länssjukhuset i Kalmar för att man tidigt ska upptäcka de som riskerar att utveckla livmoderhalscancer.

Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerformerna men i Sverige har man lyckats minska antalet kvinnor som insjuknar tack vare en omfattande provtagning i förebyggande syfte.

I går berättade Uppdrag Granskning om skandalen i Jämtland där 125 patienter fått besked att allt såg normalt ut på proverna trots att det fanns tecken på cellförändringar som kan leda till cancer.

Laboratoriet i Jämtland var inte acckrediterat. Hade det varit det hade dom stått under stalig kontroll och det hade garanterat funnits rutiner om att annan personal skulle kunna dubbelgranska proverna.

Nio laboratorier i landet saknar ackreditering. Ett av dem är än så länge Kalmar. Men det behöver alltså inte betyda inte att de tummar på kontrollen och kvaliteten:

– Vi följer regelbundet upp vår verksamhet och har ett systematiskt kvalitetsarbete och deltar också i ett nationella kvalitetsprogram där vi jämför oss med andra laboratorier med motsvarande verksamhet.

Men om ni har ett så bra kvalitetsarbete – varför är ni då inte ackrediterade?

– Vi diskuterar just nu hur vi ska gå vidare och även fullfölja vissa administrativa rutiner för att kunna uppnå en ackredidtering men för oss har det varit viktigt att kunna säkra ett systematiskt kvalitetsarbete i diagnostiken som sådan.

En skillnad på situationen i Jämtland är också att det här finns sju anställda cytodiagnostriker och tre läkare med specialkompetens och ett system som gör att de alltid rådfrågar andra om de är osäkra.

– Alla gränsfall diskuteras i gruppen två-tre gånger i veckan. Och jag känner mig väldigt trygg i hur det här arbetet sköts, säger patologläkaren och medicinska chefen på avdelningen Mats Lindén.